Svoz domovních a separovaných odpadů ve svátek 28. 09. 2017

Svoz domovních odpadů ve městě ve čtvrtek

28. září 2017 proběhne dle svozového plánu.

Svoz domovních odpadů v obcích ve čtvrtek

28. září 2017 proběhne dle svozového plánu.

Svoz separovaných odpadů ve městě a v obcích ve čtvrtek 28. září 2017 proběhne dle svozového plánu.