Svoz odpadů 17. 11. 2015

Svoz domovních a separovaných odpadů proběhne v úterý 17.11.2015 dle svozového plánu.