Svoz odpadů 28.10.2015

Svoz domovních a separovaných odpadů proběhne ve středu 28.10.2015 dle svozového plánu.