O nás

Seznámení s Technickými službami VM s.r.o.  

 Vedení společnosti tvoří:

 • Valná hromada – rada města – www.velkemezirici.cz
 • Jednatel – Ing. Jaroslav Mynář
 • Prokurista – Ing. Rostislav Třeštík
 • Předsedou dozorčí rady je Miroslav Jágrik, členové Blanka Přibylová a Jiří Bárta

Společnost je členěna na střediska:

Místní komunikace, čistota města a vodní hospodářství

 • drobné opravy komunikací a chodníků
 • zimní údržba komunikací
 • údržba a oprava zábradlí a lávek
 • údržba a oprava dopravního značení
 • strojní a ruční čištění města, vývoz košů
 • oprava a údržba laviček a košů
 • oprava a údržba kašny, dešťových vpustí, funkčních studní
 • provoz a údržba veřejných záchodů

Odpady

 • svoz PDO z nádob 110 – 1100 l
 • provoz skládky TKO
 • odvoz velkoobjemových kontejnerů
 • odvoz separovaných odpadů
 • provoz recyklačního dvoru, likvidace nebezpečných odpadů

Veřejné osvětlení

 • oprava a údržba veřejného osvětlení
 • oprava městského rozhlasu
 • oprava a údržba věžních hodin
 • oprava a údržba signalizačních zařízení

Veřejná zeleň a hřbitovy

 • údržba veřejné zeleně
 • údržba hřbitovů Karlov, Moráň a Mostiště

Sportovní zařízení

 • provoz a údržba letního koupaliště
 • provoz a údržba zimního stadionu
 • provoz a údržba sportovního areálu na ulic Školní
 • údržba sportovního areálu na ulici Sportovní
 • údržba fotbalového areálu U Tržiště
 • údržba dětských hřišť a ostatních sportovišť

Ostatní služby

 • provoz pohřebí služby
 • prodej technických plynů
 • provoz a údržba areálu Karlov (bývalý Agados)

Tržby společnosti se pohybují okolo 40 milionů Kč, z toho 45 % tvoří tržby od města Velké Meziříčí.

budova