Skládka a Překladiště KO

Nabízíme následující služby:

  • Ukládání odpadů a převoz odpadů do ZEVO Brno

Mezi neodmyslitelnou součást nakládání s odpady v našem regionu patří i skládka, kterou naše společnost provozuje. Zde mohou občané i právnické osoby uložit odpady, které jsou pro tuto skládku povoleny.
Od roku 2024 je zprovozněno i překladiště komunálních odpadů, ze kterého jsou odpady převáženy do brněnské spalovny k energetickému využití. Odevzdávat je zde možné směsný komunální odpad a objemný odpad.
V případě zájmu o likvidaci opadů na skládce a překladišti se obraťte na Ing. Janu Košťálovou pro sepsání smlouvy

Ke stažení:

Provozní řád skládky TKO – PDF soubor,

Provozní řád překladiště – PDF soubor,

Kontaktní osoba Adresa Telefon E-mail
Ing. Jana Košťálová Karlov 1398/54 566 782 603 kostalova@tsvelmez.cz
Hruška Miloš U Vysokého mostu
(k.ú. Petráveč)
566 523 428

Provozní doba:

Po – Pá 6:00 – 10:00 10:30 – 13:30