Bioodpady

Nabízíme následující služby:

  • Provoz překladiště bioodpadů
  • Svoz biodpadů z nádob o objemu 110-770 l
  • Svoz biodpadů z kontejnerů o objemu 15 m3

Vzhledem k zájmu ze strany občanů a právnických osob a pro snahu o šetření životního prostředí jsme zřídili středisko bioodpady, jež se stará o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. V rámci města a okolních obcí je jeho úkolem sběr a svoz bioodpadů, vytřídění nepatřičných složek na překladišti a následný odvoz ke zpracování do kompostárny nebo bioplynové stanice.

Kontaktní osoba Adresa Telefon E-mail
Ing. Jaroslav Mynář Karlov 1398/54 566 782 601  ts@tsvelmez.cz
Ing. Jana Košťálová Karlov 1398/54 566 782 603 kostalova@tsvelmez.cz

Provozní doba:

Po – Pá 5:30 – 10:00 10:30 – 14:00