Ceník (platný od 1.7.2022)

Kliknutím odrolujete na příslušnou část ceníku.

1. Montážní plošina MP 13 – opravy VO
2. Drobná mechanizace (vál, kompresor)
3. Údržba zeleně (sekačky, pily, M 25 atd.)
4. Nakladače (UNC, Bělorus, buldozer)
5. Ruční čištění
6. Strojní čištění (Čivo, M 25, cisterna atd.)
7. Zimní údržba (sypače, traktory atd.)
8. Svoz PDO (Renault, Liaz)
9. Ukládání odpadů na skládce TKO
10. Odvoz odpadů (Avia, fekál)
11. Likvidace nebezpečných odpadů
12. Doprava (M 25, traktor atd.)
13. Opravy komunikací
14. Půjčování stavební a dopravní mechanizace
15. Hřbitovní služby (kopání hrobů, podezdívky)
16. Pohřební služby
17. Práce opravářů
18. Příplatky za práci mimo pracovní dobu

 

1. Montážní plošina MP 13 – opravy VO

Jednotka Sazba (+15, + 21 % DPH)
a) doba použití 15 min 125,-
b) jízdní výkon 1 km 16,-
c) práce pracovníka 15 min 75,-

Ad a) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou plošina stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad c) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy není plošina v provozu.

 

2. Drobná mechanizace

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) kompresor SDK 202 15 min 125,-
b) vibrační vál 15 min 115,-
c) vibrační pěch Wacker 15 min 94,-

Ad a-c) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od příjezdu na místo výkonu, až do doby odjezdu z místa výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele, doprava mechanismu se účtuje dle použitého dopravního prostředku

 

3. Údržba zeleně

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) sečení I. třída bez naložení 1 m2 1,6
b) sečení I. třída s naložením 1 m2 1,8
c) sečení II. třída bez naložení 1 m2 1,8
d) sečení II. třída s naložením 1 m2 2,0
e) sečení III. třída bez naložení 1 m2 2,5
f) sečení III. třída s naložením 1 m2 3,0
g) mulčování bez naložení 1 m2 2,1
h) MT 050 + Dairon 15 min 145,-
ch) M 25 cisterna doba použití 15 min 105,-
i) M 25 cisterna jízdní výkon 1 km 13,-
j) práce pracovníka 15 min 62,-
k) práce pilou a křovinořezem 15 min 88,-
l) postřik malotraktor 15 min 125,-

Ad a-g) za m2 se rozumí posečení travního porostu dle stanovené třídy údržby

Ad h-ch, m) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad i) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad j) za spotřebovaný m3 vody se rozumí voda použitá na zalévání atd.

Ad k) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

Ad l) za 15. min použití se rozumí doba výkonu

 

4. Nakladače

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) UNC 050, manipulátor 15 min  155,-

Ad a-b) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

 

5. Ruční čištění

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) M 25 doba použití 15 min  105,-
b) M 25 jízdní výkon 1 km  13,-
c) zametač Karcher 15 min  94,-
d) práce pracovníka 15 min  55,-

Ad a) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad c) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od příjezdu na místo výkonu, až do doby odjezdu z místa výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele, doprava mechanismu se účtuje dle použitého dopravního prostředku

Ad d) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

 

6. Strojní čištění

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
 a) Fumo doba použití 15 min  155,-
 b) Fumo jízdní výkon 1 km 16,-
 c) M 25 zametač doba použití 15 min 115,-
 d) M 25 zametač jízdní výkon 1 km 13,-
 e) práce pracovníka 15 min 55,-

Ad a, c) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b, d) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad e) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

 

7. Zimní údržba

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
 a) Sypač doba použití 15 min  155,-
 b) Sypač jízdní výkon 1 km 30,-
 c) M 25 sypač doba použití 15 min 125,-
 d) M 25 sypač jízdní výkon 1 km 13,-
 e) traktor doba použití 15 min 145,-
 f) malotraktor doba použití 15 min 125,-
 g) práce pracovníka 15 min 62,-
 h) pohotovost 1 hod 26,-

Ad a, c, e, f) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b, d) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad g) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

Ad h) za 1 hod pohotovosti se rozumí doba nařízené pohotovosti dle plánu zimní údržby, doba výkonu se do doby pohotovosti nezapočítává.

 

8. Svoz PDO (+ 15, 21% DPH)

Počet svozů Cena
Město 110 l 52 1.520,00
Město zimní 30 890,00
Město letní 22 630,00
Město 240 l 52 2.360,00
Město 1100 l 52 11.860,00
MČ 110 l 52 2.100,00
MČ zimní 30 1.260,00
MČ letní 22 840,00
MČ 240 l 52 2.940,00
MČ 1100 l 52 15.850,00
Obce 110 l 52 2.100,00
Obce zimní 30 1.260,00
Obce letní 22 840,00
Obce 240 l 52 2.940,00
Obce 1100 l 52 15.850,00
Obce 110 l 42 1.780,00
Obce zimní 30 1.250,00
Obce letní 12 530,00
Obce 240 l 42 2.780,00
Obce 1100 l 42 13.120,00
Obce 110 l 26 1.310,00
Obce zimní 14 710,00
Obce letní 12 600,00
Obce 240 l 26 1.940,00
Obce 1100 l 26 9.660,00
Měřín 110 l 26 1.160,00
Měřín zimní 14 630,00
Měřín letní 12 530,00
Měřín 240 l 26 1.730,00
Měřín 1100 l 26 8.505,00

9. Ukládání odpadů na skládce TKO

Odpad Jednotka ZP 1 Rekultivace Cena (+ 0, 15, 21 % DPH)
a) zemina a hlušina t 900,- 75,- 275,-
b) stavební suť t 900,- 75,- 435,-
c) ostatní odpad t 900,- 75,- 700,-
d) domovní odpad t 500,- 145,- 785,-
e) komunální t 900,- 145,- 785,-
f) uliční smetky t 900,- 145,- 475,-
g) zemina a hlušina t 900,- 145,- 170,-
h) MTZ zemina t 0,- 75,- 140,-
i) MTZ suť t 0,- 75,- 380,
j) MTZ uliční smetky t 0,- 75,- 420,-
k) MTZ zemina t 0,- 75,- 160,-

Ad a) odpady 010101, 010102, 010306, 010408, 010409, 010410, 170504, 170506, 170508, 191302.

Ad b) odpady 100101, 100102, 100115, 100117, 100201, 100202, 100501, 100601, 100809, 100903, 100906, 100908, 101003, 101006, 101008, 101201, 101206, 101208, 101314, 161104, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170802, 170904, 190112, 190114, 190116, 190802, 191209.

Ad c) odpady jinde neuvedené.

Ad d) odpady 200108, 200110, 200111, 200136, 200138, 200139, 200141, 200203, 200301, 200302, 200306, 200307.

Ad e) odpad 200303.

Ad f) odpad 200202.

Ad g) odpady 010101, 010102, 010306, 010408, 010409, 010410, 170504, 170506, 170508, 191302.

Ad h) odpady 100102, 100105, 100115, 100117, 101008, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 191209.

Ad i) odpad 200303.

Ad j) odpad 200202.

 

10. Odvoz odpadů

10.1. Odvoz odpadů – Obce komunálních 200***

Jednotka Sazba DPH
 a) Man doba použití 15 min  125,- 15%
 b) Man jízdní výkon 1 km  16,- 15%
 c) pronájem kontejneru 1 den 25,- 21%
 d) práce pracovníka 15 min 62,- 15%
 g) odvoz separace město 1100 l 1 ks  115,- 15%
 h) odvoz separace ostatní 1100 l 1 ks  130,- 15%
 i) pronájem kontejneru 1100 l 1 měsíc  150,- 21%
 j) odvoz nádoby po městě 1 ks  50,- 21%
 k) odvoz kontejneru 15m3 Bio 1 ks  950,- 15%
 l) likvidace Bio odpadu 1 t  250,- 15%
 m) odvoz separace 110-240 l 1 ks  35,- 15%
 n) odvoz separace, komunál, pytel 1 ks  15,- 15%
o) likvidace odpadů ze dřeva 1 t 600,- 15%

Ad a, d) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b, e) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad c) za den pronájmu se rozumí každý započatý kalendářní den přistaveného kontejneru, v případě přeložení kontejneru se účtují náklady spojené s jeho odložením dle použité mechanizace.

Ad f) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

Ad g,h,k,m,n) odvoz kontejneru 1100 l a 15 m3 za každý kontejner na separaci.

Ad l, o) 1t likvidace Bio a odpadů ze dřeva se rozumí odvoz a likvidace bioodpadu v kompostárně, bioplynové stanici nebo jinému zpracovateli.

10.2. Odvoz odpadů – ostatních a firemních

Jednotka Sazba DPH
a) Man doba použití 15 min 125,- 21%
b) Man jízdní výkon 1 km 16,- 21%
c) pronájem kontejneru 1 den 25,- 21%
d) práce pracovníka 15 min 62,- 21%
e) odvoz separace město 1100 l 1 ks 115,- 21%
f) odvoz separace ostatní 1100 l 1 ks 130,- 21%
g) pronájem kontejneru 1100 l 1 měsíc 150,- 21%
h) odvoz nádoby po městě 1 ks 50,- 21%
i) odvoz kontejneru 15m3 Bio 1 ks 950,- 21%
j) likvidace Bio odpadu 1 t 250,- 21%
k) odvoz separace 110-240 l 1 ks 35,- 21%
l) odvoz separace, komunál, pytel 1 ks 15,- 21%
m) likvidace odpadů ze dřeva 1 t 600,- 21%

Ad a, d) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad b, e) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad c) za den pronájmu se rozumí každý započatý kalendářní den přistaveného kontejneru, v případě přeložení kontejneru se účtují náklady spojené s jeho odložením dle použité mechanizace.

Ad f) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

Ad g,h,k,m,n) odvoz kontejneru 1100 l a 15 m3 za každý kontejner na separaci.

Ad l, o) 1t likvidace Bio a odpadů ze dřeva se rozumí odvoz a likvidace bioodpadu v kompostárně, bioplynové stanici nebo jinému zpracovateli.

 

11. Likvidace nebezpečných odpadů

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) odpady likvidované termicky 1 kg  50,-
b) odpady likvidované skládkováním 1 kg  25,-
c) odpadní oleje 1 kg  6,-
d) odpadní akumulátory 1 kg  1,-
e) lepenka 1 kg  30,-
f) eternit 1 kg  13,-
g) pneumatiky- osobní
– nákladní menší
– nákladní větší
– nákladní těžké
– traktorové
1 ks 30,-
70,-
110,-
145,-
400,-
h) hlášení do ISPOP 1 c  100,-
ch) roční vedení evidence – kategorie O 1 rok  3.000,-
i) roční vedení evidence – kategorie O,N 1 rok  4.000,-
j) práce pracovníka zpětný odběr 15 min  62,-

Ad a) odpady 020108, 140603, 120109, 200119, 200127, 200131

Ad b) odpady např. 080111,150110, 150202,

Ad c) odpady např. 130204, 130205, 130206, 130207, 130208

Ad d) odpady 160601, 160602, 160604

Ad e) odpad 170903

Ad f) odpad 170601

Ad g) odpad 160103

Ad h, i) odpad 200123

Ad j) odpad 200135

Ad k) odpad 200136

Ad l) odpad 200121

Ad m, n) poplatek za roční vedení zákonné evidence odpadů likvidovaných přes společnost.

Ad o) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

 

12. Doprava

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) traktor doba použití 15 min  125,-
b) M 25 doba použití 15 min  105,-
c) M 25 jízdní výkon 1 km  13,-
d) Opel Vivaro 1 km  16,-
e) rozvoz plynu svazek 1 x  600,-
e) rozvoz plynu 1 x 130,-
f) práce pracovníka 15 min  62,-

Ad a, b) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od odjezdu ze stanoviště, až do jeho návratu na stanoviště, a to za dobu jízdy, výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele.

Ad c,d) za km jízdy se rozumí celkový počet ujetých kilometrů od výjezdu po návrat.

Ad e,f) za rozvoz plynu se rozumí doprava technického plynu k zákazníkovi.

Ad g) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

 

13. Opravy komunikací

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
 a) oprava balenou do 5 cm 1 m2  840,-
 b) oprava balenou nad 5 cm 1 m2 945,-
 c) oprava balenou výtluky 1 t  4.620,-
 d) příprava pod balenou 1 m2  210,-
 e) práce pracovníka 15 min  62,-
 f) vysprávkový stroj 15 min 125,-
 g) vibrační deska 15 min 95,-

Ad a, i, j) za 15. min použití se rozumí doba výkonu od příjezdu na místo 1výkonu, až do doby odjezdu z místa výkonu a za dobu, po kterou mechanismus stojí a příčina není na straně provozovatele, doprava mechanismu se účtuje dle použitého dopravního prostředku

Ad b-g) práce za jednotku se účtuje za každý započatý m, m2, nebo za t.

Ad h) za práci pracovníka se rozumí doba práce pracovníka, kdy nepoužívá mechanismy.

 

14. Půjčování stavební a dopravní mechanizace

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH) Ztráta
 a) dopravní značka 1 den  5,- 500,-
 b) dopravní kuže 1 den 5,- 400,-
 c) zábrana 1 den 10,- 400,-
 d) vlečka traktorová 1 den 100,- 35.000,-
 e) sbíjecí kladivo 1 den 150,- 15.000,-
f) lešení 1 den 0,15 200,-

Ad a-f) za zapůjčení ne den se rozumí každý započatý kalendářní den. Při nevrácení v dohodnutém termínu se od tohoto dne částka zvedá o 50%. Při ztrátě se hradí příslušná částka.

 

15. Hřbitovní služby

Jednotka Sazba (+15 % DPH)
 a) podezdívka urnový 1 ks  2.300,-
 b) úprava hrobového místa 15 min  62,-
 c) uložení urny do hrobu 1 x 220,-
 d) uložení urny do urnového hrobu 1 x 170,-
 e) uložení urny vsypává loučka 1 x 120,-

 

16. Pohřební služby

d) ozvučení obřadu – reprodukovaná
hudba1 x 500,-

Jednotka Sazba (+ 15 % DPH)
a) propůjčení obřadní síně 1 x  500,-
b) propůjčení katafalku 1 x 200,-
d) ozvučení obřadu – reprodukovaná hudba 1 x 500,-
e) použití chladícího zařízení (včetně
započatého, nebo neúplného dne)
1 den 180,-
f) účast občanského řečníka 1 x  600,-
g) vystavení a manipulace s kyticí 1 ks  20,-
h) vystavení a manipulace s věncem 1 ks  35,-
i) odvod do OSA (rep. a živá hudba) 1 x  150,-
j) vybavení náležitosti převozu 1 x  100,-
k) vybavení náležitosti pohřbu 1 x  250,-
l) sepsání objednávky 1 x  250,-
m) sepsání parte 1 x  120,-
n) použití telefonu (paušál) 1 x  70,-
o) umývání, holení a oblékání
zesnulého – muž
1 x  350,-
p) umývání a oblékání zesnulého – žena 1 x  300,-
q) úprava a uložení zesnulé/ho 1 x  200,-
r) použití obleku při pohřbu (stejnokroj) 1 x  60,-
s) přeprava zesnulé/ho do 200 km
(včetně započteného km)
1 km  25,-
t) přeprava zesnulé/ho nad 200 km
(včetně započteného km)
1 km  22,-
u) doprovod 1 x  300,-
v) čekací doba vozidlo (včetně
započtené ¼ hod)
15 min  80,-
w) dovoz urny z krematoria 1 x  110,-
x) vystavení rakve 1 x  160,-
y) uschování urny včetně započteného
měsíce (1. měsíc zdarma)
1 x  20,-
z) vystavení parte 1 x  30,-
aa) spouštění do hrobu (řízení obřadu
u hrobu)
1 x  200,-
bb) příjem šatů zesnulé (ho) 1 x  50,-
cc) hygienický příplatek (paušál) 1 x  1 000,-
dd) příplatek za sobotu (převoz,
pohřeb)
1 x  600,-
ee) příplatek za neděli a svátek
(převoz a pohřeb)
1 x  700,-
ff) příplatek za převoz zesnulé (ho)
v pracovní dny od 18.00 do 6.00 hod
1 x  400,-
gg) obstaratelská provize %  20%
hh) manipulace ze zesnulým
(úkon x zaměstnanec)
1 x  90,-
ii) řízení pohřbu 1 x  160,-
jj) pomoc při zajištění obřadu 15 min 70,-
kk) příplatek oblékání a úprava COVID 1x 1 000,-

 

17. Práce opravářů

Jednotka Sazba (+ 21 % DPH)
a) práce pracovníka 15 min  75,-
b) příplatek za vybavení %  50%

Ad a) za 15 min práce opraváře se rozumí doba výkonu, včetně přepravy na místo výkonu a přípravy na výkon, náklady na dopravu se účtují dle použité mechanizace.

Ad b) za vybavení se rozumí použití vybavení dílny (autogen, svářečka, CO,

soustruh, el. vrtačka, a jiné el. nářadí), cena použitého materiálu a náklady na přepravu se příplatkem nenásobí.

18. Příplatky za práci mimo pracovní dobu

Jednotka Sazba
a) práce provedená po 14.00 hod %  10%
b) práce provedená v sobotu %  15%
c) práce provedená v neděli %  20%
d) práce provedená ve svátek %  25%

Ad a-d) příplatek se vztahuje na výkon pracovníka a mechanizmu.

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů